Hygiëne

Hygiëne is zowel bij het aanbrengen als bij de nazorg van tatoeages van groot belang. Onhygiënisch werken brengt bij tatoeëren ernstige gevaren voor de volksgezondheid met zich mee (infecties, hepatitis B en C, en HIV). Gezien de ernst van de gezondheidseffecten en de hoge blootstelling aan het gevaar is preventie noodzakelijk. 


Ten aanzien van het hygiënisch werken bij het aanbrengen van tatoeages is het van belang dat er landelijk overal dezelfde hygiëne voorschriften in acht worden genomen. Het is ook van groot belang dat jezelf jouw tattoo goed verzorgd, nazorginstructies: 


 


Uiteraard heeft tattoo ZENit een vergunning voor het aanbrengen van tatoeages, verleend door de GGD & Ministerie van VWS. ZENit tatoeëert en werkt volgens de eisen van het landelijk Centrum en Veiligheid (LCHV). 


                                             

E-mailen
Map